Wat staat er op de zorgrekening?

Op uw rekening staan de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

Dat betekent dat alle tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten in Nederland dezelfde tarieven in rekening brengen voor dezelfde handelingen. Overigens kunnen verschillende technieken en materialen die tijdens een behandeling gebruikt worden wel tot een verschil in kosten leiden.

Bekijk hier de tarieven van 2020.

Betalingen

Door de huidige regels van de zorgverzekeringen, hebben wij graag dat de rekeningen direct contant worden betaald (bij voorkeur per pin), waarvoor ook een pinapparaat aanwezig is. U krijgt dan de nota direct mee die u kunt insturen naar uw zorgverzekeraar.

De overige rekeningen krijgt u van factoring bedrijf infomedics. Die sturen de rekenngen per mail of per post. Die rekeningen kunt u niet bij ons betalen maar moeten aan hun betaald worden.

Betalingsregeling.

Voor een betalingsregeling kunt u contact opnemen met infomedics.

Uw gegevens zijn veilig

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het is daarom dat wij middels een beveiligde website en via een beveiligd mailadres werken.

Wij zijn een ISO gecertificeerde tandartspraktijk en aangesloten bij de KNMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde). Bij de KNMT kunt u ook terecht indien u een meningsverschil heeft met de tandarts en denkt dat uw tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dit samen heeft kunnen oplossen.

KNMT-logo-400x300thumbnail_Roozeboom-ISO-logo

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00
Opbeltijden

Ma tot en met vrij van:
08.00 to 12.30 uur

Contact opnemen

telefoon 035 68 38 702
envelop balie@tandartspraktijkzenderstraat.com